Literatuur


Literatuurlijst

>N.B. Niet alle geraadpleegde literatuur is hieronder vermeld.

Schrijver
Jaar Titel
Aalst; Krayer. H. van
1916 Mijn reizen op Seran
Barloesius; K.
1965 Ethnohistorische betrachtungen u.d Süd-Molukken
Bartels; d.
1977 Pelabetrekkingen
Blink; H.
1923 Het eiland Ceram
Boot; J.
1893 Korte schets der Noordkusst van Ceram
Bosscher; C.
1855 Bijdrage tot kennis van Oost-Ceram
Clercq; F.S.A. de
1873 Het pla der Ambonezen
Cooley; Frank. L.
1962 Ambonese Adat
Cooley, Frank. L.
1963 Ambonese kin-groups
Crab; P. v.d.
1862 De Molukschen Eilanden
Deacon; A.B.
1925 The Kakean Society
Dinger; Jr. J.Th.
1916 Kerken en scholen op Ceram
Doren; J.B.J. van
1856 Beknopte beschrijvingg van Wahai
Duyvendak; J.P.
1926 Het Kakean-genootschap op Seran
Ekris; A. van
1856 Iets over Ceram, Reisverslag
Ekris; A. van
1967 Het Ceramse Kakean-verbond
Ellen. R.F.
1978 Nuaulu settlement and ecology
Encylopisch Bureau
1922 Mededelingen Seram
Giel; W.H.F.
1917 Het binnenland van West-Ceram
Hecht van Muntingh Napjus; J.
1912 Aantekeningen Ceram
Hoëvell, Baron G.W.W.C. van
1875 Ambon en meer bepaaldelijk de Oeliassers
Hoëvell, Baron G.W.W.C. van
1876 Bijzonderheden over het Lepas Kain Kadoe
Jansen; H.J.
1933 Inheemsche groepen-systemen in de Ambonse Molukken
Jansen; H.J.
1939 Etnogr. bijzonderheden van enkele Ambonse negorijen
Jensen; Ad. E.
1939 Hainuwele
Jensen; Ad. E.
1948 Die drei Ströme
Kennedy; R.
1955 Fieldnotes on Indonesia: Ambon & Ceram
Latuny; Th.
1965 Kakean di Seram Barat & Selatan. Skripsi
Leirissa; R.Z.
1974 Bibliografi Maluku 1950 - 1973
Leirissa; R.Z.
1980 Maluku Tengah dalam abad 19
Lulufs; C.
1914 Onlusten in de buitenbezettingen: Amahei
Lux; J.G.W.
1900 De ramp op Ceram
Manusama; Z.J.
1977 Hikayat Tanah Hitu
Martin; Prof. K.
1894 Reisen in den Molukken
Panhuys; Jhr. L.C. van
1921 De uitkomsten van het Ceram onderzoek
Penitia Seminar Sejarah Maluku
1972 Hasis-hasil dan Materi
Pasalbessy; Sarah M.
1973 Dosa-dosa menurut adat: skripsi
Pleyte; C.M. Wzn.
1894 Systimatische beschrijving etnografische verzameling Ceram
Polman; K.
1983 The Central Moluccas. An annotated bibliography
Reiner; E.
1956 Die Molukken
Riedel; J.G.F.
1886 De sluik- en kroesharige rassen tussen Selebes & Papua
Rinnooy; N.
1877 Ceram
Röder; J.
1948 Alahatala
Rosenberg; H. von
1887 Beschrijving van gedeelten van Ceram
Ruinen; W;
1928 Overzicht van de literatuur betreffende de Molukken
Rumphius; G.E.
1680 Ambonsche Landbeschrijving
Rutten; Dr. L.
1918 Geologische expeditie van Seram
Sachse; F.J.P.
1907 Het eiland Seran en zijne bewoners
Schadee; M.C.
1915 Heirats gebrauche Manusela & Nusawele
Schmid; W.J.M. van
1843 Aantekeningen etc. etc. van de Zuid-kust van Ceram
Stresemann; E.
1923 Religiöse Gebrauche auf Seran
Sunyata Kartamaja;
1982 Sejarah pendidikan daerah Maluku
Tauern; Dr. O.D.
1918 Pata Siwa & Pata Lima
Tichelman; G.L.
1925 De onderafdeling Amahei: Seran
Tutein-Nolthenius; A.B.
1935 Overzicht van de literatuur betreffende de Molukken
Valentijn; Fr.
1724 Oud en Nieuw Oost-Indien, deel 2 en 3
Verbeek; Dr. R.D.M.
1900 Verslag aardbeving Seran, 30 september 1899
Volker; T.
1925 Het recht van sassi in de Molukken
Vries, G. de
1927 Bij de bergalfoeren op West-Ceram
Vries; S.J.
1875 Kerkelijk rapporta (Amahei)
Wouden; F.A.E. van
1935 Sociale structuurtypen Grote Oost

Heb je belangstelling voor de hierboven genoemde boeken en artikelen dan kun je je het beste wenden tot de plaatselijke of provinciale openbare bibliotheek. Ook de universiteitsbibliotheken, b.v die in Groningen en Leiden kunnen je van dienst zijn alhoewel deze neit voor een ieder toegankelijk zijn.

Waar je wel terecht kunt zijn de hierna genoemde instellingen die in het bezit zijn van belangrijke verzamelingen boeken over de Molukken:

Koninklijke Bibliotheek; Prins willem Alexanderhof 7, Den Haag
Koninklijk Instituut voor de Tropen; Mauritskade 63, Amsterdam
Koninklijk Instituut voor Taal-, land- en Volkenkunge, Reuvenplaats 2 Leiden.

Voor originele archivalia uit de tijd van de V.O.C. of het latere kolonial bewind kun je terecht bij het Algemeen Rijksarchief, Prins Willem Alexanderhof 20, Den Haag.

In Indonesië zijn er een twee-tal adressen, te weten:

Biblioteek van het Museum Pusat, Jln. Merdeka Barat 12, Jakarta
Arsip Nasional, Jln. Gajah Mada 111, Jakarta


 


Makarikiwebdesign@2020. © L. Brauns